Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2018

nikomuanislowa
07:58

April 17 2018

nikomuanislowa
13:38
Nie dotarło. Siedziała wkurwiona i zachowywała się jak milcząca idiotka. To niesamowite, że niektórzy nawet milcząc pierdolą głupoty.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viagdziejestola gdziejestola
nikomuanislowa
13:38
Nie można spać, gdy człowiek pełen jest uczuć, których nie da się wypowiedzieć słowami.
— Haruki Murakami, " Przygoda z Owcą"
Reposted fromvictorian victorian viagdziejestola gdziejestola
nikomuanislowa
13:37
0995 e860
i do
Reposted fromscorpix scorpix viagdziejestola gdziejestola
nikomuanislowa
10:10
0827 df8a 500
Reposted frommeem meem viagdziejestola gdziejestola
nikomuanislowa
10:09
2663 7681 500
Reposted fromkillme killme viaseeyousoon seeyousoon
nikomuanislowa
10:08
7716 4cf2 500
Reposted fromPokobiecemu Pokobiecemu viagdziejestola gdziejestola
nikomuanislowa
09:19
Nie mam zbyt wielu zdolności, wiesz. Ale zawsze mogę zrobić Ci kawę i bałagan w głowie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromthesmajl thesmajl viaseeyousoon seeyousoon
nikomuanislowa
09:17
7050 dccd 500

**a raczej stara się
Reposted fromEmisja Emisja viaseeyousoon seeyousoon
nikomuanislowa
09:08
8664 cebe
nikomuanislowa
09:08
Szepty mają taką siłę, że w łóżku powinny być zakazane.
— "Kim moglibyśmy być, gdybyśmy nie byli nami" A. Espinosa
Reposted fromcorvax corvax viagdziejestola gdziejestola
nikomuanislowa
08:51
9032 3d92
Reposted fromgreens greens viaseeyousoon seeyousoon
nikomuanislowa
08:50
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaseeyousoon seeyousoon
nikomuanislowa
08:48
-Gdybyśmy się zakochiwali wyłącznie w ludziach, którzy są dla nas stworzeni - powiedział - nie byłoby tego całego zamieszania wokół miłości. 
— Amor Towles
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaseeyousoon seeyousoon
08:47

I'm a morning person if you wake me up with sex.

nikomuanislowa
08:46
Jeżeli mężczyzna widzi silną kobietę, która radzi sobie ze wszystkim sama, powinien pogłaskać ją czule po głowie, pocałować w czoło i utulić ją do snu. 
Silne kobiety nie urodziły się niezniszczalne. Musiały dużo przejść i wycierpieć, aby przybrać zbroję. 
Niczego nie potrzebują tak, jak szansy, by poczuć się słabą i małą w ramionach mężczyzny, który im na to pozwoli.
— deliriavisionary.soup.
nikomuanislowa
08:46
5910 86f8
Reposted frombvllshit bvllshit viagdziejestola gdziejestola
nikomuanislowa
08:45
nikomuanislowa
08:36
Nic tak nie wzrusza mężczyzny, jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, i nic nie drażni go tak, jak łzy kobiety, którą kochać przestaje.
— M. Wolska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaseeyousoon seeyousoon
nikomuanislowa
07:59
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl