Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2017

nikomuanislowa
07:55
Czasami niewłaściwe rzeczy prowadzą nas do właściwych ludzi.
— Gail McHugh – Collide
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaMsChocolate MsChocolate

September 08 2017

nikomuanislowa
20:17
6062 a3d8 500
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viachceuciec chceuciec
nikomuanislowa
17:39
7192 4ef4
Reposted fromcalifornia-love california-love viaduvet duvet
nikomuanislowa
17:38
Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
nikomuanislowa
17:37
9290 702c 500
Reposted fromduvet duvet
nikomuanislowa
17:36
5184 7771
Reposted fromdobby dobby viaduvet duvet

September 06 2017

12:07
9987 83dc 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viainvisibile invisibile
nikomuanislowa
11:53
Dzieci mają wręcz cudowną moc, aby zmieniać się we wszystko, w co tylko zapragną.
— Jean Cocteau
Reposted fromepidemic epidemic viaeternaljourney eternaljourney
nikomuanislowa
11:44
2598 3bad
nikomuanislowa
11:44
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viainvisibile invisibile
nikomuanislowa
11:43
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
nikomuanislowa
11:43
2973 7bad
nikomuanislowa
11:43
8494 00e6 500
nikomuanislowa
11:42
Też chciałbym, aby przydarzyło mi się w życiu coś innego niż ja sam.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromaletodelio aletodelio viainvisibile invisibile
11:42
0379 28f8 500
Reposted fromrorqualmaru rorqualmaru viainvisibile invisibile
nikomuanislowa
11:42
9397 3706 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viainvisibile invisibile
nikomuanislowa
11:41
1917 9164 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viainvisibile invisibile
nikomuanislowa
11:41
4084 7c1f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viainvisibile invisibile
nikomuanislowa
11:10
0866 9310
nikomuanislowa
11:09
2566 432a 500
Reposted fromnonapewno nonapewno viainvisibile invisibile
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl