Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

nikomuanislowa
09:10
3687 a58e 500
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viakerosine kerosine
09:01
1279 d2ce 500
Reposted fromgruschenka gruschenka viakerosine kerosine
09:00
0619 ca1e
Reposted fromidiod idiod viakerosine kerosine
09:00
6645 ca67 500

sampsans:

This is literary genius

Reposted fromstfn stfn viakerosine kerosine
08:59
8297 817b 500
Reposted fromerial erial viakerosine kerosine
nikomuanislowa
08:59
Reposted fromKara1969 Kara1969 viakerosine kerosine

March 20 2017

nikomuanislowa
10:32
nikomuanislowa
10:32
2394 98f0 500
nikomuanislowa
10:32
0718 cab6
Reposted fromartlover artlover viawishyouwerehere wishyouwerehere
nikomuanislowa
10:32
1914 d6e7 500
#ścianizm
nikomuanislowa
10:32
nikomuanislowa
10:32
8524 55a6 500
Reposted fromkerosine kerosine viawishyouwerehere wishyouwerehere
nikomuanislowa
09:25
6093 6a49 500
Reposted fromdusix dusix viaexoticflower exoticflower
nikomuanislowa
09:24
8434 afe8
"Don't try" ("Nie próbuj"). Żona Ch. Bukowskiego, Linda Lee Bukowski twierdzi, że ma to oznaczać: "Jeżeli spędzasz cały czas próbując, wtedy wszystko co robisz to tylko próbowanie. Więc nie próbuj. Po prostu rób"

so... don't try
Reposted fromairwave airwave viaexoticflower exoticflower
nikomuanislowa
09:22
Ludzie wyrabiają sobie zdanie na twój temat, jeszcze zanim cię poznają. Myślą, że wszystko o tobie wiedzą. Tylko, że nigdy nie jesteś tym, za kogo cię mają.
— Celeste Ng
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
nikomuanislowa
09:21
Inspiruj świat.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
nikomuanislowa
09:19
- Wiecie, próbuję zamieszać mu w głowie, ale nic mi z tego nie wchodzi.
- To może spróbuj mieszać w drugą stronę.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
nikomuanislowa
09:16
Najszybszym sposobem unieszczęśliwienia się jest mieć tyle wolnego czasu, aby móc zastanawiać się, czy jest się szczęśliwym, czy też nie.
— George Bernard Shaw
Reposted fromdancingonmyown dancingonmyown viapsychoo psychoo
nikomuanislowa
09:15
0334 6a1b 500
Reposted fromzenibyja zenibyja viapsychoo psychoo

March 08 2017

nikomuanislowa
11:22
  Rzuciła mną pani jak jakimś talerzem.
I  roztrzaskała. I to było jednak na szczęście.
— J.L Wiśniewski - "Bikini"
Reposted fromIriss Iriss viapsychoo psychoo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl