Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2019

nikomuanislowa
09:31
2908 9774
Reposted fromnyaako nyaako viakarmacoma karmacoma
nikomuanislowa
09:30
8235 3d1a 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
nikomuanislowa
09:30
2062 7a24 500
Reposted fromamphetamine amphetamine
nikomuanislowa
09:30
nikomuanislowa
09:29
nikomuanislowa
09:28
nikomuanislowa
09:27
9621 8497
nikomuanislowa
09:23
1294 baa0 500
Reposted fromamphetamine amphetamine
nikomuanislowa
08:50
nikomuanislowa
08:49
(...) prawdziwą przyjaźń rozpoznaje się po tym, że nadal możesz do kogoś wrócić, nawet jeśli okoliczności życiowe zupełnie się zmienią.
— Penelope Ward - "Gentleman numer 9"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

November 15 2019

nikomuanislowa
14:04
0078 64b1 500
Reposted fromslodziak slodziak
nikomuanislowa
14:04
8847 4d95
nikomuanislowa
14:03
Kiedy podczas zapoznania ludzie mówią mi: "miło Cię poznać", zawsze odpowiadam "nie śpiesz się z wnioskami".
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamalice malice
nikomuanislowa
14:03
5484 c70d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamalice malice
nikomuanislowa
13:22
9324 6dc8 500
Reposted fromsoftboi softboi viamalice malice
nikomuanislowa
13:18
1421 3c10 500
Reposted frommalice malice
nikomuanislowa
13:17
nikomuanislowa
08:58
2735 a092
Reposted fromlaters laters viaSkydelan Skydelan
nikomuanislowa
08:56
8536 9400 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaSkydelan Skydelan
nikomuanislowa
08:56
0866 576b 500
Reposted fromcvx cvx viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl