Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 29 2019

nikomuanislowa
14:04
4703 fd6c 500
Reposted frommonique92 monique92 viaanne-marie anne-marie
nikomuanislowa
14:04
1849 5a68
Reposted fromkarahippie karahippie viaanne-marie anne-marie
nikomuanislowa
14:03
4613 497b 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaanne-marie anne-marie
nikomuanislowa
14:03
6096 2189 500
Reposted fromonlyman onlyman viaanne-marie anne-marie
nikomuanislowa
14:02
4105 7d3b 500
nikomuanislowa
14:02
2713 66f7 500
Reposted fromzciach zciach viaanne-marie anne-marie
14:01
8479 f431 500
Reposted fromFuckinUser FuckinUser viaanne-marie anne-marie
nikomuanislowa
13:56
8365 b0ca 500
Reposted fromnyaako nyaako viarudosci rudosci
nikomuanislowa
13:56
2069 45f8 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viarudosci rudosci
nikomuanislowa
13:48
3837 dc99 500
z dzisiejszej lektury podręcznika akademickiego do psychologii.
Reposted frommtyna mtyna viarudosci rudosci
13:47
3349 ef22 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viarudosci rudosci
nikomuanislowa
13:44
Koi No Yokan 恋の予感 (japoński)-  kiedy spotykasz kogoś pierwszy raz i wiesz, że się w sobie zakochacie. Pochodzi od „miłości od pierwszego wejrzenia”, ale nie oznacza uczucia zakochania, tylko przekonanie, że ta miłość jest nieunikniona.
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaanne-marie anne-marie
nikomuanislowa
13:43
4764 3cf7
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viaanne-marie anne-marie
nikomuanislowa
13:43
1423 8779 500
What if you're that person but I'm not ready?... 
Reposted fromrudosci rudosci viaanne-marie anne-marie
nikomuanislowa
13:41
Miejcie paru przyjaciół i kilka książek, byle dobrych.
— Guillaume Musso
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyszkaminnie myszkaminnie
nikomuanislowa
13:41
2396 0274 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viamyszkaminnie myszkaminnie
nikomuanislowa
13:41
9311 162c 500
Reposted frompiehus piehus viamyszkaminnie myszkaminnie
nikomuanislowa
13:40
Oczywiście byłam świadoma, że alkohol nie jest rozwiązaniem, ale woda zasadniczo też nim nie była.
— Carina Bartsch
nikomuanislowa
13:40
5738 cfab 500
Reposted frommociumpanie mociumpanie viamyszkaminnie myszkaminnie
nikomuanislowa
13:38
4554 d8c2 500
Reposted fromsoftboi softboi viarudosci rudosci
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl