Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 31 2020

nikomuanislowa
13:28
6781 5dcc
BEST PLAN
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss viarudosci rudosci
nikomuanislowa
13:28
Edward Hopper, Night on the El-Train (1918)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viarudosci rudosci
nikomuanislowa
13:27
Ojciec nauczył mnie jednej ważnej rzeczy: jeśli kiedykolwiek postąpisz wobec kogoś źle, ten ktoś być może o tym zapomni lub się nawet o tym nie dowie, Ty natomiast nie zapomnisz o tym nigdy.
— Graham Masterton
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viarudosci rudosci
nikomuanislowa
13:26
5552 fd4a 500
Reposted frompiehus piehus viarudosci rudosci
nikomuanislowa
11:40
3513 9083 500
Reposted fromxawery xawery viaanne-marie anne-marie
nikomuanislowa
10:54
1046 4c94 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viashakeme shakeme
nikomuanislowa
10:35
6311 1548 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamyszkaminnie myszkaminnie
nikomuanislowa
10:33
4827 c362 500
Reposted fromctrl-c ctrl-c viamyszkaminnie myszkaminnie
nikomuanislowa
10:31
9598 92dd 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamyszkaminnie myszkaminnie
nikomuanislowa
10:29
Warto mówić głośno o swoich marzeniach. Czasem osoby, które mogą nam pomóc w ich realizacji, stoją obok.
— Magdalena Pieczonka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
nikomuanislowa
10:28
Nagle uświadamiam sobie, co oznacza starzenie się. Znaczy, że wszyscy, których kochaliśmy w młodości, stają się już tylko fotografiami na ścianie, słowami opowieści, wspomnieniem w sercu.
— Cynthia Swanson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
nikomuanislowa
10:28
2605 5351 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
nikomuanislowa
10:28
Ludzie nie mają pojęcia, jak łatwo zmienić swoje życie. Wystarczy wsiąść w autobus.
— Marisha Pessl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
nikomuanislowa
10:27
Aby poznać drogę, pytaj tych, którzy wracają, nie tych, którzy są za tobą.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
nikomuanislowa
10:26
Nigdy nie zapominaj o sobie. Codziennie pytaj siebie, czy jesteś szczęśliwy.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
nikomuanislowa
10:26
Osobiście uważam, że człowiek wie, iż był szczęśliwy, jedynie z perspektywy czasu.
— Felicia Yap
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
nikomuanislowa
10:25
2588 88cf 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viamyszkaminnie myszkaminnie
10:24
8366 8440 500
Reposted fromxhiya xhiya viamyszkaminnie myszkaminnie
nikomuanislowa
10:24
nikomuanislowa
10:24
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl